DOGA


Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) er et kompetanse- og formidlingssenter for design, arkitektur og byutvikling. Senteret formidler egen og andres kunnskap og bygger på den måten kompetanse om design og arkitektur i næringsliv og offentlig sektor. DOGA skal bidra til å gjøre norsk næringsliv mer konkurransedyktig, fornye offentlig sektor og skape et mer bærekraftig samfunn.

Pure samarbeider med DOGA på flere felt for å øke kunnskapen om bærekraftige og sirkulære forretningsmodeller. Kia Klavenes sitter som ekspert på bærekraft i DOGA sin jury som deler ut hederspris for god design.

Les mer om DOGA her.