Factlines


Factlines er en uavhengig, norskeid løsningsleverandør som rådgir, utvikler og produserer systemer med spesiell fokus på informasjonshåndtering og flyt i leveransekjeder. Løsningene er utarbeidet i samråd med store norske innkjøpere, med støtte fra blant annet Innovasjon Norge.

Pure og Factlines samarbeider om pilotprosjekter for innføring av leverandøroppfølgingssystem. Målsetningen er å tilpasse systemet ytterligere for små og mellomstore norske virksomheter for å kunne gjøre deres leverandøroppfølging levende og lønnsom.

Les gjerne mer på www.factlines.com.