International Development Norway


IDN er en partner for lokale myndigheter og bedrifter i prosjekter som kombinerer en bærekraftig lokal økonomisk utvikling og internasjonal business. De jobber også for lokal jobbskaping ved å støtte entreprenørskap og miljøvennlige løsninger.

IDN er en spin-off fra SINTEF foundation, det største oppdragsinstitutt i Skandinavia. Arbeidet med internasjonale prosjekter i mer enn 10 år gitt dem bred erfaring og et stort nettverk av eksperter. Tett samarbeid med andre norske aktører som arbeider med innovasjon, teknologi og forretningsutvikling gir tilgang til førsteklasses ressurser på ulike felt.

Se mer på www.id-norway.com.