Karen Landmark


 

Karen Landmark er styremedlem i Pure.

Karen har jobbet med bedrifters samfunnsansvar og bærekraft i mange år. Først i operative prosjekter verden over i UNEP/GRID-Arendal, så med forskningstunge prosjekter i Agderforskning. For seks år siden begynte hun å arbeide for Eyde-klyngen – som er prosessindustriens næringsklynge bestående av tunge industrielle aktører. Nå skriver hun en doktorgrad ved UiA/NTNU.