NTNU


Pure har samarbeidet med NTNU Bærekraft siden 2015. Bærekraft er et av fire tematiske satsningsområder for NTNU fram til 2023, og de er i ferd med å etablere Nasjonalt senter for bærekraft.

Jan-Gustav i Pure har vært bidragsyter for NTNU på seminar om Research Innovation. Han delte sine erfaringer fra FN og utarbeidelsen av bærekraftmålene med forskere fra en rekke land. En sentral del av diskusjonene der var hvordan akademia kan bidra til oppfyllelse av bærekraftmålene.

Pure har bidratt inn med forelesning om implementering av strategier for bærekraft for masterstudenter i kurset ”Grønn Vekst og Etiske perspektiver”. I samme kurs har vi også lagt til rette for at studentene fikk skrive oppgaver for norske bedrifter om hvordan de kan bidra til oppfyllelse av FNs bærekraftsmål. Bedriftene som deltok var Asplan Viak, Hydro, Orkla, Snøhetta, Stokke, TINE og TOMRA.

Les mer her.