OREEC


 

OREEC (Oslo Renewable Energy and Environment Cluster) er et nettverk av bedrifter, forskning, utdanning og offentlige aktører innen fornybar energi, miljø og sirkulær økonomi i Osloregionen. OREEC har som formål å øke innovasjonstakten, øke forretningsmuligheter og øke verdiskapningen for deltakerne i nettverket. Pure ble med i OREEC nettverket i 2016.

Les mer om OREEC her.