Polyteknisk Forening


Polyteknisk Forenings mål er å tilby faglige nettverk og samfunnspolitiske møter som er med til å utvikle samfunnet og den verden vi lever i. I foreningen møtes mennesker med forskjellige bakgrunn for å diskutere og finne løsninger på viktige samfunnsmessige problemstillinger.

Pure tok i 2016 initiativ til at det ble opprettet et Forum for Bærekraft i Polyteknisk Forening. Målsetningen for dette nettverket er å skape en arena for å dele kunnskap og inspirasjon som bidrar til utvikling av bærekraftige forretningsstrategier i Norge. Stine i Pure leder Forum for Bærekraft i Polyteknisk Forening.

Les mer om Forum for Bærekraft i Polyteknisk Forening her.