Shared Value Initiative


Som eneste norske virksomhet er Pure sertifisert til å drive rådgivning innen Shared Value-begrepet, etter å ha inngått samarbeid med The Shared Value Initiative i USA.

The Shared Value Initiative ble etablert i 2011 for å fremme Harvard Business School og professorene Michael Porter og Mark Kramer sitt arbeid innen Creating Shared Value (CSV).

Strategiene innen CSV går vesentlig lengre enn det mange tradisjonelt sett kaller samfunnsansvar i dag. Tilnærmingen handler om mer enn å ivareta sine omgivelser. CSV identifiserer hvordan en virksomhet kan skape økonomisk verdi på samme tid som man skaper verdi for samfunnet ved å løse felles utfordringer.

Gjennom The Shared Value Initiative får Pure kunnskap og inspirasjon fra andre fagmiljøer tilknyttet initiativet. Gode, praktiske og forretningsnære bærekrafttiltak fra internasjonalt næringsliv deles. I tillegg får vi jevnlig presentert ny forskning knyttet til effekten av bærekraftige strategier og løsninger. På denne måten får vi jevnlig inspirasjon utenfra som brukes inn i vårt arbeid.

Les mer om The Shared Value Initiative her.